NOWE ································· STARE

© DESIGN STRONY I WSZYSTKIE  ZDJĘCIA NA STRONIE AT WORK

Prace identyfikacyjne

kreowanie nazw firm, produktów etc.

znaki graficzne, piktogramy

identyfikacja wizualna

księgi identyfikacji

 

Działania ATL

reklamy w ramach kampanii prasowych

billboardy, banery i plakaty w ramach kampanii

outdoorowych

spoty radiowe

 

Działania BTL

materiały BTL (foldery, ulotki, POS-y)

raporty roczne, plakaty, kalendarze

biuletyny w formie drukowanej i elektronicznej

kartki świąteczne, zaproszenia itp.

 

Multimedia

prezentacje multimedialne

strony www

banery, animacje

kampanie internetowe

Typografia

makiety i winiety

czasopism

biuletyny

książki

polskie fonty

 

Fotografia

zdjęcia reklamowe

portrety

reportaże z wydarzeń

 

YouTube / FB / Instagram

krótkie reklamowe formy filmowe

Oferujemy:

p

e

r

f

e

k

c

j

a