Wybrane firmy | dla których pracowaliśmy

Muzeum Historii

Żydów Polskich

• logo

• znaki okolicznościowe

• identyfikacja wizualna

• strony internetowe

• Wirtualny Sztetl

• Polscy Sprawiedliwi

• materiały promocyjne

• prezentacje

• fotoreportaże

• wystawy

• plakaty

 

 

Muzeum  Żydów Mazowieckich

• logo

• projekt i produkcja ekspozycji

• identyfikacja wizualna

• strona internetowe

 

Żubrówka

• pakiety promocyjne

• opakowanie

• fotografia reklamowa

 

 

Centrum Pieniądza NBP

• wystawa główna

• identyfikacja kierunkowa

• fotografia

 

Muzeum Historii Kocka

• wystawa główna

• logo

• identyfikacja wizualna

 

Audytel

• logo

• identyfikacja wizualna

• strona internetowa

• materiały promocyjne

• fotografia reklamowa

 

McDonald’s

• magazyn klientów „PRESSMAC”

• inserty prasowe

•raport o ochronie środowiska

• fotografia prasowa

 

Microsoft Dynamics

• magazyn klientów „PS”

• fotografia prasowa

 

Budimex Nieruchomości

• identyfikacja wizualna

• stoiska targowe

• materiały promocyjne

• reklama prasowa

• outdoor

 

Wyborowa SA

• POS

• materiały promocyjne

• opakowanie

• fotografia reklamowa

  • Pozostali klienci

CITI Handlowy

• magazyn  „Kontakt”

 

Henkel Polska

• Henkel Life

• fotografia prasowa

 

NOWE——————————  STARE

s

a

t

y

s

c

k

f

j

a

a

a

n

a

w

o

t

n

a

r

a

w

g